امین صادقوند

متولد 1364 با 12 سال سابقه در صنعت انیمیشن سه بعدی  و جلوه های ویژه

به نرم افزار ها و بخش های زیر تسلط دارم

 Rigging:  Advanced Maya

 Animate Advanced:  Maya

 VFX Advanced :  Maya,3DMax,Realflow

 Compositing:  Intermediate Photoshop

Experience

شرکت در پروژه بانی و نای _ Animator

شرکت در پروژه فیتیله _ Animator

شرکت در پروژه رعنا _ Rigger & Animator

شرکت در پروژه سلمانی فارسی _ Rigger&VFX

شرکت در پروژه هد هد _Rigger

شرکت در پروژه گربه ایرانی _ Rigger

شرکت در پروژه رنجرو_Rigger

شرکت در پروژه سینمایی نه بیست تا بوشهر _ VFX

شرکت در پروژه موزه دفاع مقدس _VFX

شرکت در پروژه آیه های بی قراری _VFX

شرکت در پروژه همه پسر های من _ VFX

شرکت در پروژه  چی توز 1 _ VFX

شرکت در پروژه  چی توز 2 _ VFX

فیلم سینمایی لامپ صد_ VFX

 Bernotti پروژه _VFX

شرکت در پروژه بازی های کامپیوتری ایرانی همچون

ملینا و مبارزه در خلیج عدن به عنوان

Rigger &Animator

وب سایت امین صادقوقند

www.amincgi.com

email : amincgi@gmail.com

تماس  : 09127744496

___________________________________

Amin Sadeghvand

Iran – Tehran

+98 9127744496

amincgi@gmail.com

www.amincgi.com

Summary :

•Over 12 years of experience in Rig , Animate and Vfx with 3DMax/Maya/Softimage .

•More than 3 years of experience in Rig and Animate for game .

•More than 3 years of experience in  create Video Tutorials about Vfx with Maya and Softimage.

AREAS OF EFFECTIVENESS:

• Creating GUIs for facial animation with or                  • Assessing and solving problems.

without use of morph targets/ blend shapes.                 • Maintains positive attitude in team

• Skinning and applying weights.                                     environments.

• Adding automatic secondary motion                           • Diligent and on time with deadlines and

controls.                                                                             attendance.

• Fixing broken rigs (even if already animated).            • Collaborates well in group oriented projects.

COMPUTER SKILLS:

• Rigging                                 Advanced                        Maya

• Animate                                Advanced                        Maya,

• VFX                                     Advanced                        Maya,3DMax,,Realflow

• Compositing                         Intermediate                    Photoshop

Experience:

•Work At Sps3d Studio ( Rigger , Animator , Vfx Artist ) Jan 2010 to Present

- work on “Rana” series ( 26 parts with about 70 characters ) as a Rigger and Animator

with Maya .

- work on “Bani and Nani” series (52 parts ) as an Animator with Maya .

- work on”Fitile”series (90 parts) as an Animator with Maya .

- work on “Persion Cat” series as an Animator with Maya .

- work on “HodHod” series as an Rigger with Maya .

- short Advertising Animation for Gem TV , PMC , Iran TV as a Rigger , Animator

and Vfx Artist with Maya .

• Create Video Tutorials about Vfx  with Maya and Softimage . Feb-Mar 2013

• work on “Renjero” movie for Fajr Festival as a Rigger with Maya . Nov-Dec 2012

• work on a Project for museum as a Vfx Artist with 3DMax . Jul-Oct 2012

• work on “9:20 Bushehr” movie as a Vfx Artist with 3DMax . Apr-Jun 2012

• work on “Gulf of adan” computer game as a Rigger and Animator with Maya . Sep-Dec 2011

• work on “Melina” computer game as a Rigger and Animator with Maya . May-Jul 2011

Education: Computer engineer